Blog

Již pár dní náš společný projekt trvá. Ale jen málo z Vás vlastně ví, kdo stojí za projektem, kterým chceme zaplnit mezeru v předávání poznatků a informací mezi odborníky z různých oborů a lidmi z firem či veřejností. Tak si je pojďme společně představit. Položili jsme jim jednoduchou otázku. Proč jste se do projektu Lidé v rovnováze připojili?

ZdeněkZdeněk Michálek
Projekt jsem inicioval proto, že věřím v sílu služby, jako prostředku ke zkvalitnění života nás všech. Službě jsem se učil jako kluk ve skautingu a jako dospělý v Rotary. Poznal jsem, že skvěle funguje i v businessu a pocítil potřebu sdílet vše, čemu jsem se naučil, s ostatními. Inspiroval mě k tomu Ernest Thompson Seton svým citátem: „Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, aby i jiní mohli píti“. Tak vzniklo HM PARTNERS a nyní i projekt Lidé v rovnováze. Sdílím v něm zkušenosti, které se osvědčily mně, a věřím, že mohou pomoci i jiným lidem.

 

MarkétaMarkéta Greplová
K projektu jsem se přidala jako garant pro oblast SRDCE. Proč? Protože věřím, že kvalita života, štěstí a spokojenost souvisí se smyslem života a rovnováhou – obojí je třeba začít hledat u sebe, ale není možné u sebe skončit. Už babička mě učila dělit se a sdílet s ostatními, protože budování kvalitních vztahů kolem nás, vzájemné obohacování výrazně přispívá ke kvalitě života nás všech. Tak tedy inspirujme se a buďme inspirací.

 

JarekJaroslav Juha
Pro mě osobně jsou Lidé v rovnováze projektem, který jsem hledal už od vysoké školy. Pojí se v něm pro mě dvě zásadní věci. První z nich je možnost neustále se něco učit a posouvat se. A tou druhou je, že vědění, které získám, mohu předávat dál a pomáhat tak druhým růst, ať jsou z jakékoliv skupiny společnosti. Věřím, že tento projekt bude mostem mezi odborníky a lidmi, kteří jsou zvídaví stejně jako Já.

 

IvaIva Krupíková
Projekt Lidé v rovnováze pro mě znamená příležitost zastavit se, dává prostor uvědomit si současnou situaci v různých oblastech života a přináší inspiraci od odborníků na daná témata. Mluvit o potřebě vědomé práce s tělem, hlavou, srdcem i duší má pro mě velký význam, a proto je pro mě potěšením být spolutvůrkyní a propagátorkou tohoto projektu. Jsem garantkou pro oblast mozek.

 

TomášTomáš Gřešek
Jsem od dětství snílek - dnes se tomu říká vizionář. Jsem rád, že jsem se mohl zapojit do projektu Lidé v rovnováze. Moje role je systémově naplňovat vizi projektu - vizi rovnováhy v našem každodenním životě. Baví mě, když mohu spojovat lidi a využívat moderní technologie. Věřím, že pomocí inovací a technologií budeme srozumitelně šířit vizi rovnováhy - rovnováhy v každém z nás a tím i rovnováhy ve světě. Každý může změnit sebe a tím svět. Sám jsem zažil, co je to porušit zákon rovnováhy. Celý život podnikám a byl jsem velmi racionální člověk orientovaný na výkon. Až mezní životní situace mi ukázala, že jsou i jiné hodnoty než ty racionální. Objevil jsem v sobě to dítě, ty dětské sny. Jako děti jsme všichni byli v jednotě a v rovnováze. Byli jsme ve spojení se svou duší, měli jsme své sny. Starali jsme se o své tělo a emoce z nás jen stříkaly. Objevme to dítě v nás, pečujme o naše vnitřní dítě a dejme zelenou našemu životu v rovnováze.

 

LenkaLenka Fasterová
Mám ráda projekty, které dávají smysl. A když jsou za nimi lidé, jichž si vážím a s nimiž je radost spolupracovat, pak rozhodnutí přicházejí sama. Žít v duchu dynamické rovnováhy všech čtyřech oblastí – tedy těla, srdce, rozumu i duše, je něco, co bych ráda zprostředkovala všem, kdo o to usilují. Proto jsem přijala výzvu a v projektu Lidé v rovnováze se stala garantem za oblast Tělo.

 

ZuzkaZuzana Pavelková
Projekt mně nadchnul tím, že propojuje čtyři oblasti lidského života, které dohromady dávají jedinečný celek. Téma rovnováhy a vybalancování různých oblastí života mě zajímá dlouhodobě a vnímám, jak jsou naše mysl, tělo, duše i srdce propojené a navzájem se ovlivňují. Svým zapojením do projektu bych chtěla podpořit taky lidi okolo sebe, aby více vnímali tuto propojenost a to, že vybalancovat si svůj život můžeme jen my sami. Přitom si svobodně vybrat z rozmanitých možností a cest, jak to udělat. V projektu mám na starosti výběr řečníků na témata týkající se oblasti duše, ducha, hodnot a smyslu. Zároveň mě ale baví, že na výběru můžu spolupracovat s ostatními garanty, vzájemně se inspirovat a sdílet naše zkušenosti a pak to přetavit do výsledné podoby cyklu přednášek, která se dostane až k vám.

 

ŠárkaŠárka Olivíková
Účast na projektu mi nabídl jeho duchovní otec Zdeněk. Váhala jsem jen s ohledem na své časové možnosti. Projekt se mi líbí, protože mám ráda lidi a rovnováhu považuji v životě za důležitou. A udržovat se v rovnováze stojí míň sil než ji znovu získat. Tvořit web s týmem zapálených nadšenců je radost.