Lidé v rovnováze

10. setkání 30.3.2022, 19:00 - 21:00 hodin

Michaela HolišováIng. Michaela Holišová, ACC

Michaela je koučka, facilitátorka, lektorka.
Je autorka knihy Rodič leader a certifikovaná konzultantka Lumina Learning nástrojů.
Spolupracuje s kariérním centrem VŠB-TU.

Má za sebou více než 15 let praxe s vedením lidí.
Před 16 lety založila realitní kancelář.
Při rodičovské dovolené založila a 7 let vedla neziskovku.

Michaela pomáhá firmám i jednotlivcům dosahovat výsledků s radostí - propojuje výkon a radost, fokus a nadhled, jednotlivce a tým, práci a rodinu. To vše s cílem propojení do jednoho udržitelného celku.

O čem bude její přednáška? 

  • Rodič? Leader? Nebo ještě jiná životní role? Jak je budovat, aby byly stabilní?
  • Pět úrovní jedné role.
  • Jak sladit naše životní role?
  • Mé 3 klíčové otázky pro rozhodování v jakékoli roli.

 

Aleš Stuchlík

Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

Aleš je neurovědcem, koučem a lektorem, který ve svém osobním životě zvládl překonat mnoho těžkostí a dnes patří mezi uznávané odborníky ve svém oboru a je koučem českých manažerů a firem. Do 32 let nevěděl, že trpí tzv. Tourettovým syndromem, kvůli svým nevysvětlitelným potížím čelil mnoha posměškům a šikaně. Svou neznámou nemoc se snažil překonat nadměrným množstvím práce, což jej přivedlo k syndromu vyhoření. Prošel mnoha kurzy a koučovacím výcvikem. Dnes úspěšně vede výzkumné týmy i samostatné vědecké projekty. Propojuje koučovací přístupy se svými akademickými zkušenostmi a poznatky, které pak zavádí do praxe.

O čem bude jeho přednáška? 

  • Chování živočichů i člověka lze chápat jako výslednici činnosti desítek miliard neuronů v mozku a jejich spojení.
  • Na základě poznatků anatomů a fyziologů z konce 19. století zažily neurovědy velký rozmach ve 20. století.
  • Badatelé se dnes učí chápat signály přenášené prostřednictvím neuronů, funkci nervových okruhů a jejich význam pro vytváření mentálních map světa. Přesto však mnoho otázek zůstává nezodpovězených.
  • Přednáška odhalí tajemství mozkových map a orientace v prostoru a jejich narušení.

 

Zaujal vás projekt Lidé v rovnováze?

Sdílejte!