Lidé v rovnováze

17. setkání 25.1.2023, 19:00 - 21:00 hodin

Jaroslav Petr

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

Jaroslav Petr je český biolog, bioetik a popularizátor vědy. Je autorem mnohem publikací jak odborných, tak i vědeckofantastických povídek. Za jednu ze svých publikací dostal v roce 2021 i cenu Magnesia litera. Dnes přednáší například na Karlově univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně či Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Dále spolupracuje s mnoha medii jako například Respekt, Lidové noviny, Psychologie dnes nebo Českým rozhlasem.

Jaroslav ve své přednášce mluvil na téma: Co přináší a čím hrozí genové inženýrství

  • Zásahy do dědičné informace rostlin

  • Zásahy do dědičné informace živočichů

  • Zásahy do lidské dědičné informace – léčba a vylepšení

 

Ludmila Bendová

Mudr. Ludmila Bendová

Ludmila Bendová je zakladatelkou 1. Školy Tradiční Čínské Medicíny v České republice. Je odbornicí na fytoterapii a akupunkturu. Její studijní i pracovní cesta ji opakovaně zanesla nejen do Číny, kam jezdí od roku 1998 a od stejného roku pravidelně pořádá přednášky čínských odborníku v České republice. 

Ludmila ve své přednášce mluvila o tématu: Čínská medicína v dnešním světě

  • Kořeny a historie čínské medicíny - 2000 let psaných záznamů kazuistik a teorie TČM
  • Odlišnosti i respekt od medicíny západní, Nobelova cena 2015, situace ve světě
  • Sociologický výzkum 370 uživatelů TČM v ČR 2018 - ve spolupráci s CESMEZ Doc. Křížová

 

Zaujal vás projekt Lidé v rovnováze?

Sdílejte!