Lidé v rovnováze

25. setkání 29. 11. 2023, 19:00 - 21:00 hodin

PhDr. Ivana Veltrubská

PhDr. Ivana Veltrubská - psycholožka a supervizorka

Doktorát filosofie získala na Filosofické fakultě University Karlovy, kde rovněž absolvovala postgraduální studium manželského a rodinného poradenství. Prošla řadou výcviků systémové a skupinové psychoterapie, včetně kurzů transakční a skupinové psychoanalýzy.
Své znalosti si doplňovala i na zahraničních stážích na University of Herdfordshire (GB) a Birgham Young University (Utah, USA).
Pracuje jako psycholog a psychoterapeut, jako samostatný manželský a rodinný poradce i jako mentoring supervizor v oblasti psychologie a mezilidských vztahů. Supervizi učí na FHS UK a dělá i výcviky v supervizi a řadu kurzů a seminářů.
Je členkou Českého institutu pro supervizi a rovněž European Association for Supervision.

V našem projektu vystoupila na téma: Životní scénáře.
Přiblížila nám:

  • Jak se utvářejí
  • Jaký vliv mají na náš život a
  • Co můžeme dělat pro jejich přenastavení

Příležitost byla i pro otázky a sdílení zkušeností.

 

Bc. Tereza Dvorská

Bc. Tereza Dvorská - hudebnice ve výcviku hlasové terapie

V současné době je studentkou magisterské Muzikoterapie a Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií univerzity Palackého v Olomouci.
Tvoří prostor pro navázání reciprocity, niterného doteku mezi jedincem a přírodou, kdy propojuje principy hlubinné ekologie s muzikoterapeutickými metodami. V poslední době se také zabývá tématy muzikoterapie v paliativní péči či hlas jako nástroj k sebepoznání a sebepéči.
V neposlední řadě tvoří relaxace v podobě zvukových lázní pro veřejnost, kde kombinuje nejrůznější hudební nástroje s hlasem a dechem.

Její vystoupení má název: Jak se dostat do rovnováhy kontaktem s přírodou a hudbou.”
Obsah:

  • Úvodní slovo - Dotekem to začíná…
  • Co je to hlubinná ekologie?
  • Cvičení pro navázání vztahu se sebou a přírodou.
  • Příběh zrození severoamerického kmene Potawatomi.

 

Zaujal vás projekt Lidé v rovnováze?

Sdílejte!